Hela denna artikel är en annons
Tips och inspiration från Siemens
e-Highway

Svensk innovationskraft banar väg för fossilfria tunga transporter

Publicerad 3 juli, 2018

Medan antalet elbilar stadigt ökar på svenska motorvägar, har vikt och räckvidd varit en svår utmaning för elektrifiering av tunga transporter. Den mest klimatsmarta och ekonomiskt hållbara lösningen just nu är kontinuerlig laddning med el från kontaktledning.

De tunga transporterna ökar ständigt på svenska vägar. Enligt Naturvårdsverket svarar inrikes transporter för nästan en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Samtidigt är regeringens mål att tunga transporter ska bli helt fossiloberoende till år 2030. Utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn är därför en viktig och svår utmaning.

Elektrifieringen av tunga transporter är en del av lösningen men utmaningen har varit att hitta rätt teknik. Laddbara batterier som används när personbilar elektrifieras medför utmaningar när det kommer till lastbilar. En personbil är förhållandevis lätt och står parkerad 90 procent av sin livslängd. Det gör inte lastbilarna. De är dessutom betydligt tyngre och kräver därför mer energi. Ett batteri med den kapaciteten skulle därför bli alldeles för stort och dyrt. Därför behövs en kontinuerlig elmating av de tunga lastbilarna under drift.

Läs mer: Om elektriska vägar

Det viktigaste har varit att hitta en lösning som ansluter fordonet automatiskt till kontaktledningen utan att lastbilschauffören behöver fundera på det.

Anders Bylund, affärsområdesansvarig i Norden för eMobility på Siemens

Satsa på vägarna med mest utsläpp

Genom att elektrifiera de vägsträckor som har högst andel tunga transporter kan man reducera utsläppen markant. Utredningar i Tyskland har visat att genom att elektrifiera 2 procent av vägnätet kan utsläppen av koldioxid från tunga transporter reduceras med 60 procent. För att en elektrifiering ska lyckas behövs erfarenhet och kunskap av att bygga, underhålla och använda elvägar.

Precis som att elledningar förser trådbussar, tåg och spårvagnar med elektricitet kan framtidens lastbilar kontinuerligt laddas av elledningar ovanför fordonet. Den nya så kallande eHighway, med innovativ teknik från Siemens, är en moderniserad version av de klassiska elvägarna. Anpassade för att förse tunga transporter med energi utan användning av fossila bränslen.

Läs mer: Så fungerar elvägar

– eHighway är en beprövad och testad lösning. Den är baserad på känd teknologi och kan rullas ut i stor skala. Det finns också stort kommersiellt intresse för detta och det är ett tecken på att många tror på denna utveckling. Elvägen är också ekonomiskt hållbar då systemet är energieffektivt och använder el som idag är billigare än diesel. Samspelet mellan denna och batteriteknikutvecklingen är spännande i framtiden, säger Anders Bylund, affärsområdesansvarig i Norden för eMobility på Siemens.

– Vi har utvecklat den gamla beprövade tekniken med nya innovationer och anpassat den för att passa modern transport. Det viktigaste har varit att hitta en lösning som ansluter fordonet automatiskt till kontaktledningen utan att lastbilschauffören behöver fundera på det. Dessutom måste lastbilarna köra lika bra under elledning som på vanlig väg utan elledningar, fortsätter Anders Bylund.

Själva lastbilen har en hybridlösning som gör att den går lika bra med som utan kontinuerlig elförsörjning. Det är en förutsättning för att projektet ska vara ett långsiktigt hållbart alternativ. När lastbilen inte kör på elvägen ska den drivas av fossilfria biodrivmedel som också är en pusselbit i framtidens hållbara transportsystem.

Läs mer: Om elektriska vägar

Tekniken och hur den fungerar med övrig trafik testas på E16

På E16 utanför Sandviken har Siemens byggt världens första demonstrationsanläggning för elektrifiering av tunga transporter i samarbete med Scania, Ernsts Express och Region Gävleborg. Anläggningen består av ett 2 km långt kontaktledningssystem där lastbilar i normal hastighet på E16 kan både ladda batterierna och driva lastbilen. Projektet har uppmärksammats internationellt och nu vallfärdar intressenter för att se lösningen där elledningar sitter ovanför en del av motorvägen. I projektet har lastbilar körts, i test och kommersiell drift, i snart två år.

Trafikverket ska nu med hjälp av statligt stöd göra ett stort pilotprojekt i Sverige vilket sedan ska ligga som kunskapsunderlag för en storskalig utrullning av elvägar. Sverige har redan internationella samarbeten med både Frankrike och Tyskland på elvägsområdet för att påskynda den tekniska utvecklingen, skapa gemensamma standarder och hållbara affärsmodeller för elvägar. Ett stort pilotprojekt skulle svara på ytterligare frågor, till exempel hur transportekosystemet påverkas, betalsystem, betalmodeller och hur anläggningen utsätts för slitage, hur lastbilsmotorerna mår av att inte startas under långa perioder och hur olika väderlek påverkar den nya tekniken. Jan Nylander, projektledare för Elväg E16 i Region Gävleborg, menar att de har geografiska förutsättningar och ett entusiastiskt näringsliv vilket krävs för ett lyckat pilotprojekt.

Läs mer: Så fungerar elvägar

– Det har tagit tid att få med alla på banan men idag är offentliga och privata aktörer i regionen med och stöttar utvecklingen. Både Region Gävleborg och Dalarna har många transportköpande företag, med tunga lastbilstransporter som visat stort intresse i att flytta över godset på eldrivna lastbilar. Det är mycket viktigt att en, eller flera, stora piloter byggs på platser som har bäst potential att bygga kunskap, erfarenhet och engagemang säger Jan Nylander. Målet är inte att bygga piloter utan att skapa bra förutsättningar för fullskalig utbyggnad av elvägar i Sverige, till nytta för näringsliv och samhälle. Med Östersjöns största hamn i regionen, relevant engagerad industri belägen i anslutning till E16 och rimliga transportflöden på lagom lång sträcka finns det bra förutsättningar för en relevant och kostnadseffektiv stor pilot i Region Gävleborg, säger han.

Sverige driver på utvecklingen

När projektet startade ansågs det vara omöjligt men idag är motsatsen bevisad, och resultaten är bättre än man hoppats. Mer än 100 besöksgrupper från hela världen har varit på plats och provat elvägen och reaktionerna är positiva.

Anders Bylund är stolt över det genomslag som eHighway fått.

– Framtidens fossilfria tunga transporter är på väg att bli en viktig del i den globala utvecklingen genom svensk innovationskraft och starka miljöansvar. Sverige kan helt enkelt bli ett föregångsland med klimatneutrala transporter.

Läs mer: Om elektriska vägar